Trở về
icon

Trung Quốc

Techzen đang hợp tác với các đối tác tại Trung Quốc để phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng và phức tạp của thị trường này.

Đặc thù của Techzen đối với thị trường Trung Quốc

Image
Đảm bảo tính bảo mật theo yêu cầu khách hàng
Image
Cập nhật các vấn đề liên tục với khách hàng
Image
Sản phẩm thiết kế mang màu sắc trẻ trung, phù hợp với tiêu chí thị trường
Image
Đảm bảo thực hiện dự án đúng thời hạn

Cách Techzen thực hiện dự án

Image
Quản lý các task trên các công cụ nội bộ mà khách hàng cung cấp.
Image
Cập nhật tiến độ thực hiện theo thời gian thực, giúp khách hàng theo dõi tiến độ dễ dàng.
Image
Bám sát theo các thiết kế ban đầu của sản phẩm.
Image
Đưa ra các rủi ro và vấn đề kịp thời để khách hàng có thể đối ứng nhanh chóng.