Techzen cung cấp các giải pháp vận hành để đảm bảo tính liên tục trên hệ thống của doanh nghiệp. Techzen sử dụng các công cụ giám sát và phân tích để đảm bảo hệ thống của khách hàng được hoạt động một cách ổn định và hiệu quả. Đội ngũ kỹ thuật của Techzen cũng thường xuyên thực hiện các kiểm tra và bảo trì hệ thống, luôn đặt việc bảo vệ thông tin của khách hàng lên hàng đầu.

Cụ thể TECHZEN làm được những gì ?
 • Quản lý giám sát môi trường vận hành
  • Cấu hình và triển khai hệ thống lên môi trường chính cho khách hàng
  • Xây dựng quy trình CI/CD 
  • Triển khai hệ thống backup tự động
  • Theo dõi, giám sát hệ thống định kỳ nhằm phát hiện sự cố kịp thời và đưa ra các giải pháp đối ứng cần thiết  
 • Báo cáo tình hình vận hành
  • Báo cáo địnhh kỳ hàng tuần, hàng tháng theo nhu cầu khách hàng
  • Đưa ra các phương án cải thiện, nâng cấp hệ thống
Một số hệ thống đã làm

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đề xuất

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu.

Thông tin chi tiết công ty

Tìm hiểu quá trình hình thành công ty

Các giải pháp phần mềm