Techzen
Câu chuyện về Techeyes bắt đầu từ những trăn trở của Techzen. Là một doanh nghiệp, thường xuyên gặp phải những vấn đề liên quan đến việc chấm công cho nhân viên. Hệ thống chấm công truyền thống tốn nhiều thời gian, sai sót và không tối ưu.

Nung nấu ý tưởng về một hệ thống chấm công hiện đại, tiện lợi và chính xác hơn. Techzen mong muốn xây dựng một giải pháp giúp các doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc của nhân viên hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian trong việc chấm công.
Techzen
Quá trình phát triển Techeyes không hề dễ dàng. Đội ngũ TechEyes đã phải đối mặt với nhiều thử thách, từ việc tìm kiếm công nghệ phù hợp đến việc lên ý tưởng cho các chức năng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và kiên trì, họ đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thiện sản phẩm TechEyes.
Techzen
Techzen
Image
Hạn chế tình trạng sai sót, thiếu minh bạch trong quá trình chấm công.
Image
Nhận diện nhanh chóng nhiều người cùng lúc, giải quyết việc chậm trễ, sai sót.
Image
Dễ dàng quản lý và theo dõi dữ liệu với số lượng nhân viên lớn.
Image
Trích xuất dữ liệu chấm công đơn giản, chính xác, giảm tải thời gian công việc tính lương.
Image
Tiếp nhận thông tin xin nghỉ và các phản hồi của nhân viên về giờ làm tự động.

Techzen
TechEyes đã trở thành hệ thống chấm công qua nhận diện khuôn mặt được áp dụng thành công tại Techzen. Hệ thống không ngừng được cải tiến và cập nhật những tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và sớm tung sản phẩm ra thị trưởng để các doanh nghiệp có thể sử dụng.

Câu chuyện về TechEyes là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, sự sáng tạo và niềm đam mê. Từ một ý tưởng nhỏ bé, TechEyes đã trở thành một sản phẩm mang lại giá trị thiết thực cho nhiều doanh nghiệp.

TechEyes – Hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Hạt mầm ý tưởng
Techzen
Câu chuyện về Techeyes bắt đầu từ những trăn trở của Techzen. Là một doanh nghiệp, thường xuyên gặp phải những vấn đề liên quan đến việc chấm công cho nhân viên. Hệ thống chấm công truyền thống tốn nhiều thời gian, sai sót và không tối ưu.

Nung nấu ý tưởng về một hệ thống chấm công hiện đại, tiện lợi và chính xác hơn. Techzen mong muốn xây dựng một giải pháp giúp các doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc của nhân viên hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian trong việc chấm công.
Hành trình kiến tạo
Techzen
Quá trình phát triển Techeyes không hề dễ dàng. Đội ngũ TechEyes đã phải đối mặt với nhiều thử thách, từ việc tìm kiếm công nghệ phù hợp đến việc lên ý tưởng cho các chức năng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và kiên trì, họ đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thiện sản phẩm TechEyes.
Giải pháp đột phá

Techzen
Techzen
Image
Hạn chế tình trạng sai sót, thiếu minh bạch trong quá trình chấm công.
Image
Nhận diện nhanh chóng nhiều người cùng lúc, giải quyết việc chậm trễ, sai sót.
Image
Dễ dàng quản lý và theo dõi dữ liệu với số lượng nhân viên lớn.
Image
Trích xuất dữ liệu chấm công đơn giản, chính xác, giảm tải thời gian công việc tính lương.
Image
Tiếp nhận thông tin xin nghỉ và các phản hồi của nhân viên về giờ làm tự động.
Thành công & tác động
Techzen
TechEyes đã trở thành hệ thống chấm công qua nhận diện khuôn mặt được áp dụng thành công tại Techzen. Hệ thống không ngừng được cải tiến và cập nhật những tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và sớm tung sản phẩm ra thị trưởng để các doanh nghiệp có thể sử dụng.

Câu chuyện về TechEyes là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, sự sáng tạo và niềm đam mê. Từ một ý tưởng nhỏ bé, TechEyes đã trở thành một sản phẩm mang lại giá trị thiết thực cho nhiều doanh nghiệp.