a
a
a

Đây là hệ thống quản lý tác nghiệp nhân sự dựa trên bản đồ địa lý, giúp doanh nghiệp quản lý vị trí và các tác vụ bên ngoài phạm vi công ty một cách hiệu quả. Thông qua hệ thống doanh nghiệp có thể xác định và theo dõi vị trí của nhân viên, vị trí tác nghiệp và các yếu tố khác liên quan đến hoạt động quản lý. Ngoài ra, Qua việc định vị và gán các tác vụ trên bản đồ, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ, phân công công việc và quản lý các hoạt động từ xa một cách thuận tiện.

THÔNG TIN CHI TIẾT

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Quản lý user
 • Quản lý thông tin bản đồ khu vực
 • Quản lý thời gian ra vào của user ở từng khu vực
 • Cảnh báo các điểm nguy hiểm, thông tin cần chú ý ở từng khu vực
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN
THÔNG TIN DỰ ÁN
HÌNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng thuê nhân sự

SỐ THÀNH VIÊN

2 nhân sự

THỜI HẠN

Đang thực hiện

Kỹ thuật dùng trong dự án
 • a
  Java Jsp
 • sss
  HTML
 • a
  CSS
 • a
  Java Jsp
 • sss
  HTML
 • a
  CSS

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đề xuất

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu.

Thông tin chi tiết công ty

Tìm hiểu quá trình hình thành công ty

Các giải pháp phần mềm