Image
Điểm danh tự động bằng AI camera.
Image
Tự động gửi thông báo checkin đến message của nhân viên.
Image
Thống kê thời gian ra vào công ty, số lần đi trễ, nghỉ phép trong tháng của từng nhân viên.
Image
Cập nhập đơn xin nghỉ phép, đi trễ realtime từ kênh chat.
Image
Quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên qua kênh chat.
Image
Quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên qua kênh chat.

Tại doanh nghiệp, các nhà quản lý vẫn đang sử dụng phương tiện chấm công truyền thống như chấm thủ công, thẻ chấm công, chấm công bằng vân tay,…để ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên. Đây là một thách thức rất lớn của các doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn.

Techeye
Techeye
Techeye
Kỹ thuật dùng trong dự án
Điểm nổi bật của hệ thống
Image
Cơ quan nhà nước và tổ chức địa phương
TechEyes được sử dụng trong các cơ quan nhà nước và tổ chức địa phương để giúp quản lý chính xác thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên.
Image
Ngân hàng và tổ chức tài chính
TechEyes giúp đơn giản hóa quy trình chấm công, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và giúp đảm bảo tính chính xác trong việc tính lương.
Image
Công ty vận chuyển và logistics:
TechEyes giúp cho các công ty vận chuyển và logistics có thể quản lý chính xác thời gian làm việc của nhân viên trong việc sắp xếp lộ trình và giao nhận hàng hóa.
Image
Các khách sạn và nhà hàng
TechEyes giúp quản lý thời gian làm việc của nhân viên phục vụ trong ngành du lịch và giúp tính toán số giờ làm việc để trả lương cho nhân viên.