board

Đi ngược lại với hầu hết các công ty cùng phân khúc, Techzen đã tạo nên một nền tảng nhân lực bền vững cho sự phát triển và thực hiện sứ mệnh bằng cách đào tạo con người từ bên trong.

Trở về

Đi ngược lại với hầu hết các công ty cùng phân khúc, Techzen đã tạo nên một nền tảng nhân lực bền vững cho sự phát triển và thực hiện sứ mệnh bằng cách đào tạo con người từ bên trong.

gốc

tree background
Trở về
tree background

Đào tạo quy trình làm việc

Nhân sự mới cần hiểu về việc áp dụng mô hình vận hành kết hợp giữa tư duy thiết kế (Design thinking) và phương pháp Agile trong quy trình làm việc và phát triển dự án.

Đào tạo về “Tư duy linh hoạt”

Thông qua các buổi đào tạo nội bộ và làm việc nhóm, nhân sự có thể hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và cách tư duy để đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Đào tạo về kỹ thuật

Sau khi đã hiểu rõ cách vận hành của công ty và có thể áp dụng cơ bản vào công việc, bước đầu sẽ có một “Gốc” phù hợp thì các nhân sự sẽ được đào tạo về mặt kỹ thuật.

Sứ mệnh tạo nên “Gốc”

Với sứ mệnh cao cả, Techzen hướng đến việc lan tỏa hạnh phúc thông qua Công nghệ, góp phần kiến tạo cuộc sống viên mãn cho mọi người. Chúng tôi sử dụng chuyên môn và kiến thức của mình để phát triển những giải pháp công nghệ sáng tạo, hiệu quả và mang tính nhân văn.
Kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả khi được áp dụng đúng quy trình và tư duy đúng đắn. Đào tạo quy trình và tư duy giúp nhân viên tiếp thu kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả hơn

Đào tạo quy trình làm việc

Nhân sự mới cần hiểu về việc áp dụng mô hình vận hành kết hợp giữa tư duy thiết kế (Design thinking) và phương pháp Agile trong quy trình làm việc và phát triển dự án.

Đào tạo về “Tư duy linh hoạt”

Thông qua các buổi đào tạo nội bộ và làm việc nhóm, nhân sự có thể hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và cách tư duy để đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Đào tạo về kỹ thuật

Sau khi đã hiểu rõ cách vận hành của công ty và có thể áp dụng cơ bản vào công việc, bước đầu sẽ có một “Gốc” phù hợp thì các nhân sự sẽ được đào tạo về mặt kỹ thuật.

Sứ mệnh tạo nên “Gốc”

Với sứ mệnh cao cả, Techzen hướng đến việc lan tỏa hạnh phúc thông qua Công nghệ, góp phần kiến tạo cuộc sống viên mãn cho mọi người. Chúng tôi sử dụng chuyên môn và kiến thức của mình để phát triển những giải pháp công nghệ sáng tạo, hiệu quả và mang tính nhân văn.
Kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả khi được áp dụng đúng quy trình và tư duy đúng đắn. Đào tạo quy trình và tư duy giúp nhân viên tiếp thu kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả hơn

Thiền
Thiền