Trở về
Khu hội chợ
Trở về
iconimage
iconimage
iconimage
iconimage
image
image
image
image

Vấn đề trong phát triển sản phẩm

Vấn đề về vận hành doanh nghiệp

Vấn đề về quản lý chất lượng

Vấn đề về chuyển đổi số

Vấn đề trong phát triển sản phẩm

Vấn đề về vận hành doanh nghiệp

Vấn đề về quản lý chất lượng

Vấn đề về chuyển đổi số

Doanh nghiệp đã có sẵn sản phẩm phần mềm nhưng muốn cải thiện tính ứng dụng và cập nhật tính năng mới cho sản phẩm

Khách hàng nước ngoài muốn tìm đối tác Việt Nam để gia công phần mềm

Công ty ở Việt Nam có một số lĩnh vực đặc thù, cần tìm đơn vị giải quyết vấn đề kỹ thuật, liên quan đến cloud

Công ty nước ngoài muốn tìm công ty Việt Nam để lập team labo

Vấn đề của khách hàng
Techzen

Công ty Nhật Bản muốn có đơn vị ở Việt Nam để phát triển sản phẩm về nền tảng trực tuyến chăm sóc và tư vấn da, tạo cầu nối giữa chuyên gia tư vấn và khách hàng.

Quy trình làm việc của Techzen
Image

Phân tích nhu cầu

• Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu.
• Phân tích hệ thống hiện tại và xác định vấn đề.
Image

Đề xuất giải pháp

• Đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu và khả năng của khách hàng.
• Cung cấp bản demo hoặc mô hình thử nghiệm để đánh giá.
• Giải thích chi tiết về giải pháp, bao gồm tính năng, lợi ích, chi phí và thời gian triển khai.
Image

Triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm

• Lập kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các giai đoạn, nhiệm vụ và trách nhiệm.
• Phát triển phần mềm theo kế hoạch, sử dụng công nghệ phù hợp.
• Đảm bảo chất lượng phần mềm bằng cách kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng.

• Cài đặt và bàn giao phần mềm cho khách hàng.
Image

Vận hành và bảo trì

• Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho nhân viên.
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
• Cập nhật phần mềm thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thay đổi.
• Thu thập phản hồi của khách hàng và tiếp tục cải thiện phần mềm.
Image

Phân tích nhu cầu

• Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu.
• Phân tích hệ thống hiện tại và xác định vấn đề.
Image

Đề xuất giải pháp

• Đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu và khả năng của khách hàng.
• Cung cấp bản demo hoặc mô hình thử nghiệm để đánh giá.
• Giải thích chi tiết về giải pháp, bao gồm tính năng, lợi ích, chi phí và thời gian triển khai.
Image

Triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm

• Lập kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các giai đoạn, nhiệm vụ và trách nhiệm.
• Phát triển phần mềm theo kế hoạch, sử dụng công nghệ phù hợp.
• Đảm bảo chất lượng phần mềm bằng cách kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng.

• Cài đặt và bàn giao phần mềm cho khách hàng.
Image

Vận hành và bảo trì

• Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho nhân viên.
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
• Cập nhật phần mềm thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thay đổi.
• Thu thập phản hồi của khách hàng và tiếp tục cải thiện phần mềm.

Doanh nghiệp mong muốn quản lý được chất lượng công việc và đánh giá nhân sự

Doanh nghiệp mong muốn quản lý việc thu chi mua sắm chặt chẽ, rõ ràng

Doanh nghiệp mong muốn có thể quản lý được các thiết bị và người dùng truy cập

Doanh nghiệp mong muốn thúc đẩy động lực cho nhân viên

Doanh nghiệp mong muốn có nền tảng trao đổi thông tin nội bộ bảo mật cao

Doanh nghiệp mong muốn có một công cụ chấm công hiệu quả và tích hợp tối ưu công tác C&B

Vấn đề của khách hàng
Techzen

Với đội ngũ nhân sự đông đảo và khối lượng công việc lặp lại hằng ngày, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thúc đẩy động lực cho nhân sự. Hiểu được điều này, Techzen mang đến giải pháp công nghệ Techpoint – Hệ thống quản lý khen thưởng. Với mục đích tăng hứng thú trong công việc và khích lệ tinh thân của nhân viên, Techzen cũng đã áp dụng Techpoint và tạo ra được một môi trường làm việc năng động và tích cực.

Quy trình làm việc của Techzen

Đề xuất giải pháp

Đưa ra các giải pháp tối ưu sau khi thống nhất mục tiêu.
Image

Trao đổi và điều chỉnh

Thảo luận và điều chỉnh mục tiêu phù hợp với doanh nghiệp.
Image

Phân tích nhu cầu

Nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và thách thức của doanh nghiệp.
Image
Image

Phát triển sản phẩm

Xây dựng và hoàn thiện sản phẩm theo giải pháp đã chọn.
Image

Trải nghiệm dùng thử

Doanh nghiệp dùng thử sản phẩm và góp ý để hoàn thiện.
Image

Vận hành và bảo trì

Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì chuyên nghiệp.
Image

Phân tích nhu cầu

Nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và thách thức của doanh nghiệp.
Image

Trao đổi và điều chỉnh

Thảo luận và điều chỉnh mục tiêu phù hợp với doanh nghiệp.
Image

Đề xuất giải pháp

Đưa ra các giải pháp tối ưu sau khi thống nhất mục tiêu.
Image

Phát triển sản phẩm

Xây dựng và hoàn thiện sản phẩm theo giải pháp đã chọn.
Image

Trải nghiệm dùng thử

Doanh nghiệp dùng thử sản phẩm và góp ý để hoàn thiện.
Image

Vận hành và bảo trì

Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì chuyên nghiệp.

Chất lượng đầu ra của sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn của doanh nghiệp, cần tìm đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng

Công ty phần mềm chưa có đội ngũ quản lý chất lượng sản phẩm và không có sẵn hệ thống test

Công ty thuê đơn vị outsource hoặc product, cần tìm đơn vị thứ 3 về đảm bảo chất lượng sản phẩm

Vấn đề của khách hàng
Icon

Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng phần mềm do thiếu đội ngũ QA chuyên trách. Hiện tại, việc kiểm thử phần mềm chủ yếu được thực hiện bởi các lập trình viên, dẫn đến một số vấn đề như: chất lượng phần mềm không được đảm bảo, khó khăn trong việc theo dõi và đo lường chất lượng phần mềm, tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc sửa lỗi.

Quy trình làm việc của Techzen
Image

Thu thập và phân tích vấn đề từ khách hàng

• Phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin chi tiết về các vấn đề gặp phải và nhu cầu cải tiến.
• Theo dõi các báo cáo lỗi và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các vấn đề dựa trên mức độ ảnh hưởng và tính nghiêm.
Image

Lập kế hoạch QA/QC

• Xác định mục tiêu QA/QC cho dự án.
• Lựa chọn các kỹ thuật kiểm tra và quản lý chất lượng phù hợp.
• Phân bổ nguồn lực cho các hoạt động QA/QC.
• Lập lịch trình cho các hoạt động QA/QC.
Image

Thiết kế test case

• Phân tích yêu cầu phần mềm để xác định các trường hợp kiểm tra cần thiết.
• Viết test case cho từng trường hợp kiểm tra.
• Đánh giá test case để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
Image

Thực hiện kiểm tra

• Thực hiện test case theo kế hoạch.
• Ghi lại kết quả kiểm tra.
• Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển.
Image

Bảo trì sản phẩm

• Theo dõi phản hồi của người dùng về chất lượng phần mềm.
• Sửa lỗi mới được phát hiện.
• Cung cấp hỗ trợ cho người dùng gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm.
Image

Thu thập và phân tích vấn đề từ khách hàng

• Phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin chi tiết về các vấn đề gặp phải và nhu cầu cải tiến.
• Theo dõi các báo cáo lỗi và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các vấn đề dựa trên mức độ ảnh hưởng và tính nghiêm.
Image

Lập kế hoạch QA/QC

• Xác định mục tiêu QA/QC cho dự án.
• Lựa chọn các kỹ thuật kiểm tra và quản lý chất lượng phù hợp.
• Phân bổ nguồn lực cho các hoạt động QA/QC.
• Lập lịch trình cho các hoạt động QA/QC.
Image

Thiết kế test case

• Phân tích yêu cầu phần mềm để xác định các trường hợp kiểm tra cần thiết.
• Viết test case cho từng trường hợp kiểm tra.
• Đánh giá test case để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
Image

Thực hiện kiểm tra

• Thực hiện test case theo kế hoạch.
• Ghi lại kết quả kiểm tra.
• Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển.
Image

Bảo trì sản phẩm

• Theo dõi phản hồi của người dùng về chất lượng phần mềm.
• Sửa lỗi mới được phát hiện.
• Cung cấp hỗ trợ cho người dùng gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm.

Nhà quản lý khó khăn trong việc tìm kiếm hệ thống quản lý nội bộ

Trường học và cơ sở giáo dục muốn có một hệ thống E-learning riêng biệt có thể điều chỉnh theo yêu cầu

Doanh nghiệp sản xuất cần một hệ thống quản lý, theo dõi và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp

Nhà phát triển phần mềm gặp khó khăn trong việc tích hợp các giải pháp công nghệ số vào hệ thống hiện có

Ngân hàng và tổ chức tài chính muốn cải thiện hệ thống bảo mật và tối ưu hóa quy trình giao dịch trực tuyến

Công ty logistics cần một giải pháp theo dõi và quản lý vận chuyển hàng hóa trong
thời gian thực

Vấn đề của khách hàng

Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng gặp khó khăn trong việc quản lý và tùy chỉnh các khóa học trực tuyến theo yêu cầu đặc thù của các khoa và giảng viên. Techzen đã phát triển hệ thống StudyArts, cho phép tích hợp dễ dàng các tài liệu giảng dạy, video bài giảng, và các công cụ tương tác trực tuyến. Nhờ đó, việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của cả giảng viên và sinh viên.

Quy trình làm việc của Techzen

Phân tích nhu cầu

Techzen tiến hành khảo sát chi tiết hệ thống E-learning hiện tại của trường để xác định các khó khăn, hạn chế hiện tại.
Image

Đề xuất giải pháp

Techzen lập kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các giai đoạn công việc, thời gian dự kiến và nguồn lực cần thiết.
Image

Triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm

Techzen triển khai hệ thống StudyArts trên toàn trường, tiếp tục đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa hệ thống.
Image
Image

Phân tích nhu cầu

Dựa trên kết quả khảo sát, Techzen phân tích nhu cầu cụ thể của trường để đưa ra giải pháp phù hợp.
Image

Phát triển và hoàn thiện giải pháp

Techzen phát triển hệ thống StudyArts dựa trên các yêu cầu đã phân tích. Sau đó, triển khai quy mô nhỏ để kiểm thử và điều chỉnh.
Image

Khảo sát hiện trạng

Techzen tiến hành khảo sát chi tiết hệ thống E-learning hiện tại của trường để xác định các khó khăn, hạn chế hiện tại.
Image

Phân tích nhu cầu

Dựa trên kết quả khảo sát, Techzen phân tích nhu cầu cụ thể của trường để đưa ra giải pháp phù hợp.
Image

Lên kế hoạch triển khai

Techzen lập kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các giai đoạn công việc, thời gian dự kiến và nguồn lực cần thiết.
Image

Phát triển và hoàn thiện giải pháp

Techzen phát triển hệ thống StudyArts dựa trên các yêu cầu đã phân tích. Sau đó, triển khai quy mô nhỏ để kiểm thử và điều chỉnh.
Image

Triển khai và đánh giá hiệu quả

Techzen triển khai hệ thống StudyArts trên toàn trường, tiếp tục đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa hệ thống.