Trở về

Việt Nam

Với lợi thế đặt trụ sở tại Việt Nam, Techzen đã tận dụng tối đa điểm mạnh về hiểu biết thị trường và văn hóa để hợp tác hiệu quả với nhiều đối tác, từ đó xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Đặc thù của Techzen đối với thị trường Việt Nam

Image
Phản hồi nhanh chóng và kịp thời về việc sử dụng hệ thống cho khách hàng
Image
Thực hiện dự án theo mô hình Scrum
Image
Đảm bảo thực hiện dự án đúng deadline
Image
Hướng đến các giải pháp chuyển đổi số

Cách Techzen thực hiện dự án

Image
Lấy khó khăn của khách hàng làm trung tâm để đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp.
Image
Đưa ra các rủi ro và vấn đề kịp thời để khách hàng có thể đối ứng.
Image
Có các kênh hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.
Image
Quản lý tiến độ dự án theo Kanban.