Thiền

global
Technical
Techzen
Techzen
Techzen
Trở về
Trở về

Chữ “Z” là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh, tượng trưng cho sự vươn ra toàn cầu. Techzen mong muốn trở thành một công ty công nghệ hàng đầu, cung cấp dịch vụ ổn định và an toàn cho khách hàng trên toàn cầu

Thể hiện cam kết cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng và xu hướng xã hội của Techzen

Gốc

Tâm

Kết nối

Gốc

Tâm

Kết nối

Xin chào!
Tôi là Lư Văn Nhựt.
Hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý dự án tại Techzen. Hãy cùng tôi khám phá “Tâm” của Techzen nhé!

Xin chào!
Tôi là Trương Thị Phụng.
Hiện đang đảm nhiệm vai trò quản lý chất lượng. Hãy cùng tôi khám phá phần “Gốc” của Techzen nhé!

Xin chào!
Tôi là Ngô Duy Bảo.
Hiện đang đảm nhiệm quản lý bảo mật Techzen. Hãy cùng khám phá thêm về “Kết nối” tại đây!